Medezeggenschapsraad

Elke basisschool in Nederland heeft een medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit een ouder- en personeelsgeleding. 

Het doel van de MR is om actief mee te denken bij de totstandkoming en uitvoering van het (voorgestelde) beleid op de Groen van Prinstererschool. Je kunt hierbij denken aan het beleid met betrekking tot de kwaliteit van onderwijs, de sociaal-emotionele ontwikkeling en financiële zaken, zoals de hoogte van de vrijwillige schoolbijdrage.

Op de Groen van Prinstererschool bestaat de MR uit drie ouders en twee personeelsleden. Per schooljaar vergadert de MR zes keer, onder andere om te overleggen en om advies en instemming te geven. De directeur sluit bij een gedeelte van de MR-vergadering aan om vragen te beantwoorden of beleidsmatige zaken toe te lichten. 

De MR-vergaderingen zijn altijd openbaar en toegankelijk voor ouders en het personeel van de school; ook als zij geen onderdeel uitmaken van de ouder- of personeelsgeleding. 

Mocht je als ouder willen aansluiten, een vraag hebben en/of een punt willen inbrengen, dan kan je ons bereiken via mr@groenvanprinstererschool.nl.