Identiteit

De Groen van Prinstererschool is een protestants christelijke basisschool. Wij willen op een zinvolle wijze invulling geven aan onze identiteit, waarbij de normen en waarden van het christendom centraal staan in ons dagelijks handelen. Het werken op en het samenwerken met de Groen van Prinstererschool staat in het teken van respect voor elkaar, rekening houden met elkaar en zorg en aandacht voor elkaar. Meerdere dagen per week vertellen we, met behulp van een methode, de verhalen die in de bijbel staan. Daarbij spiegelen we de verhalen continu aan het hier en nu. Daarnaast geven we binnen de school vorm en inhoud aan de feesten die passen bij onze identiteit en vieren deze met elkaar.

Wij zijn een open protestants christelijke school. Dit betekent dat alle kinderen welkom zijn en we ook aandacht schenken aan andere levensopvattingen. We vinden het belangrijk kinderen voor te bereiden op onze multiculturele samenleving. Ouders die hun kind aanmelden weten echter wel van onze identiteit en van de kinderen wordt verwacht dat zij respectvol deelnemen aan vieringen en andere activiteiten die passen bij de identiteit van de school.